Najčastejšie otázky a odpovede o povinnom zmluvnom poistení (PZP)

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základnou požiadavkou pre každého vodiča, ktorý chce využívať svoje vozidlo na verejných komunikáciách. Ako vlastník vozidla je dôležité byť informovaný o tom, čo PZP zahŕňa, ako funguje a aké sú vaše povinnosti. V tomto článku prejdeme niektoré z najčastejších otázok a odpovedí týkajúcich sa PZP.

Čo je povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Povinné zmluvné poistenie je druh poistenia, ktorý chráni vodičov a tretie osoby pred finančnými strátami v prípade dopravnej nehody. PZP pokrýva náklady na škody spôsobené vlastníkom vozidla alebo vodičom iným účastníkom dopravnej nehody alebo ich majetku.

Prečo je PZP povinné?

PZP je povinné, pretože zabezpečuje finančnú ochranu pre vodičov, tretie osoby a ich majetok v prípade dopravnej nehody. Bez PZP by mohli nastať situácie, keď vodiči alebo tretie osoby nemajú dostatok finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s nehodou.

Ako zistím, či mám platné PZP?

Platnosť PZP môžete zistiť skontrolovaním poistnej zmluvy alebo údajov o poistnej zmluve, kontaktovaním svojej poisťovne, cez online databázy alebo mobilné aplikácie. Podrobnosti o jednotlivých spôsoboch overenia nájdete v našom článku „Overenie PZP: Ako zistiť platnosť povinného zmluvného poistenia“.

Ako sa vypočítava cena PZP?

Cena PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad typ vozidla, vek a pohlavie vodiča, jeho jazdná história a miesto bydliska. Poisťovne tiež berú do úvahy rizikové faktory, ako je napríklad vek vozidla, výkon motora a bezpečnostné zariadenia.

Ako môžem ušetriť na PZP?

Na PZP môžete ušetriť zvýšením bezpečnosti vozidla, absolvovaním vodičských školení, využitím zliav a bonusov, alebo zmenou poisťovne. Je dôležité porovnať cenové ponuky a podmienky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšie riešenie pre vaše potreby.

Ako môžem zmeniť svoju poisťovňu?

Ak chcete zmeniť svoju poisťovňu, najprv porovnajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu možnosť. Potom kontaktujte svoju súčasnú poisťovňu a informujte ich o vašom záujme o zmenu. Pošlite im písomnú výpoveď s uvedením dátumu ukončenia poistenia. Uzatvorte novú poistnú zmluvu s novou poisťovňou a uistite sa, že neexistuje obdobie bez poistenia medzi koncom starej zmluvy a začiatkom novej.

Ako funguje bonus-malus systém?

Bonus-malus systém je systém zliav a prirážok, ktorý odmeňuje vodičov s dobrou jazdnou históriou nižšími poistnými prémiami a trestá vodičov s horšou jazdnou históriou vyššími prémiami. Každý rok bez dopravnej nehody zodpovednosti vodiča môže viesť k zvýšeniu bonusu a zníženiu poistného. Naopak, dopravné nehody alebo iné problémy môžu viesť k zvýšeniu malusu a teda aj k vyššiemu poistnému.

Čo mám urobiť v prípade dopravnej nehody?

V prípade dopravnej nehody je dôležité postupovať podľa týchto krokov:

 1. Zabezpečte miesto nehody, ak je to možné, a zvýraznite ho výstražným trojuholníkom.
 2. Skontrolujte, či sú všetci účastníci v poriadku, a v prípade zranení zavolajte záchrannú službu.
 3. Zavolajte políciu, ak je to nevyhnutné alebo požadované zákonom.
 4. Vymieňajte si údaje s ostatnými účastníkmi nehody, vrátane mena, adresy, telefónneho čísla, registračného čísla vozidla a údajov o PZP.
 5. Zaznamenajte podrobnosti o nehode, vrátane dátumu, času, miesta, počasia, svedkov a priebehu nehody.
 6. Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o nehode. Poskytnite im všetky potrebné údaje a dodržiavajte ich pokyny týkajúce sa oprávnených nárokov na poistné plnenie.

Môže mi byť PZP zrušené alebo odmietnuté?

Áno, poisťovne môžu zrušiť alebo odmietnuť PZP z rôznych dôvodov. Najčastejšie príčiny zrušenia alebo odmietnutia PZP zahŕňajú:

 1. Neplatenie poistného alebo splátky poistného.
 2. Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pri uzatváraní poistnej zmluvy.
 3. Závažné porušenie zákona alebo podmienok poistnej zmluvy zo strany poistenca.
 4. Dopravné nehody alebo pokuty spôsobené vážnymi priestupkami alebo trestnými činmi.

Ako môžem získať dočasné PZP?

Dočasné PZP môžete získať kontaktovaním poisťovne alebo cez online služby. Dočasné PZP je vhodné pre prípady, keď potrebujete poistiť vozidlo na krátkodobé obdobie, napríklad pri prenájme vozidla alebo pri dovoze vozidla zo zahraničia.

Platí PZP aj v zahraničí?

PZP platí v rámci Európskej únie (EÚ) a vo väčšine európskych krajín. Pre cesty mimo EÚ alebo do krajín, ktoré nie sú súčasťou európskej dohody o PZP, môže byť potrebné získať zelenú kartu, ktorá dokladuje platnosť poistenia v daných krajinách. Pred cestou do zahraničia sa vždy informujte o požiadavkách týkajúcich sa PZP a prípadne si zaistite potrebné doklady.

Povinné zmluvné poistenie je základnou súčasťou jazdy na verejných komunikáciách a vlastníctva vozidla. Ako vlastník vozidla je dôležité byť informovaný o PZP a dodržiavať svoje povinnosti. Dúfame, že tento článok vám poskytol užitočné informácie a odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa PZP.

Overenie PZP: Ako zistiť platnosť povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným predpokladom pre riadenie vozidla na verejných komunikáciách. Pre každého vodiča je dôležité vedieť, či je jeho vozidlo riadne poistené a ako zistiť platnosť PZP. V tomto článku sa pozrieme na to, ako overiť PZP a na dôležitosť tejto informácie.

Prečo je dôležité overiť PZP

Overenie PZP je dôležité z viacerých dôvodov:

 • Zákonná povinnosť: Riadenie vozidla bez platného PZP je protizákonné a môže mať vážne právne dôsledky, vrátane pokút, straty bodov alebo dokonca odoberania vodičského oprávnenia.
 • Finančná ochrana: V prípade dopravnej nehody alebo iných škôd na vozidle, PZP poskytuje finančnú ochranu vodičovi, ako aj tretím stranám.
 • Odpovednosť: Overenie PZP vám umožní zabezpečiť, že ste splnili svoju zákonnú povinnosť a že nejazdíte na cestách bez poistenia.

Ako overiť PZP

Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť platnosť PZP pre vaše vozidlo:

 1. Kontrola poistnej zmluvy: Prvým krokom by malo byť skontrolovanie vašej poistnej zmluvy alebo údajov o poistnej zmluve. V týchto dokumentoch by ste mali nájsť informácie o platnosti PZP, ako aj podmienky a rozsah poistenia.
 2. Kontaktovanie poisťovne: Ak si nie ste istí informáciami v poistnej zmluve alebo nemáte prístup k dokumentom, môžete sa obrátiť na svoju poisťovňu a požiadať o informácie o platnosti PZP. Poisťovňa by vám mala poskytnúť informácie o platnosti poistenia a prípadne iné relevantné informácie.
 3. Online overenie: V niektorých krajinách je možné overiť platnosť PZP prostredníctvom online databáz alebo webových stránok, ktoré poskytujú takéto informácie. Overovanie PZP online často vyžaduje zadanie registračného čísla vozidla alebo iných identifikačných údajov. Je dôležité overiť si, že používate spoľahlivý zdroj, ktorý je pre danú krajinu alebo oblasť relevantný a aktualizovaný.
 4. Aplikácie na smartfón: V súčasnosti existujú aj mobilné aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť overiť platnosť PZP pre vaše vozidlo. Tieto aplikácie často vyžadujú zadanie evidenčného čísla vozidla alebo iných identifikačných údajov a poskytujú vám rýchlu a jednoduchú možnosť overenia poistenia.

Čo robiť, ak PZP nie je platné

Ak zistíte, že vaše vozidlo nemá platné PZP, je dôležité konať okamžite a zaistiť si nové poistenie:

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu: Ak si nie ste istí, prečo vaše PZP nie je platné, kontaktujte svoju poisťovňu a zistite príčinu. Možno došlo k chybe alebo je potrebné aktualizovať platobné údaje.
 2. Porovnajte ceny PZP: Ak je potrebné uzatvoriť novú poistnú zmluvu, porovnajte ceny PZP od rôznych poisťovní a zohľadnite pokrytie, podmienky a hodnotenie zákazníkov.
 3. Uzatvorte novú zmluvu o PZP: Keď si vyberiete vhodnú ponuku, uzatvorte novú zmluvu o PZP a uistite sa, že máte platné poistné doklady, ktoré potvrdzujú platnosť poistenia.
 4. Nevykonávajte jazdu bez platného PZP: Pokiaľ nemáte platné PZP, nepoužívajte vozidlo na verejných komunikáciách, aby ste predišli právnym problémom a finančným strátam.

Overenie PZP je kľúčovou súčasťou zodpovedného vlastníctva vozidla a jeho riadenia na verejných komunikáciách. Skontrolujte platnosť vášho PZP pravidelne a dbajte na to, aby ste mali platné poistenie. V prípade, že zistíte, že vaše PZP nie je platné, okamžite podniknite kroky na uzatvorenie novej poistnej zmluvy a zabezpečte pokojnú myseľ pri jazde na cestách.

Povinné zmluvné poistenie pre nákladný automobil: Dôležité informácie a tipy

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným predpokladom pre každé vozidlo, ktoré sa chce legálne pohybovať na verejných komunikáciách. Toto pravidlo platí aj pre nákladné automobily, ktoré môžu spôsobiť väčšie škody alebo predstavovať vyššie riziko pri dopravných nehodách. V tomto článku sa pozrieme na špecifiká PZP pre nákladné autá a na to, na čo si majitelia týchto vozidiel musia dať pozor.

Rozdiely medzi PZP pre osobné a nákladné automobily

Hoci základné princípy PZP sú rovnaké pre všetky typy vozidiel, existujú určité rozdiely, ktoré sa týkajú nákladných áut:

 • Vyššie poistné limity: Nákladné automobily majú zvyčajne vyššie poistné limity, pretože v prípade nehody môžu spôsobiť väčšie materiálne škody alebo zranenia osôb. Poisťovne zohľadňujú tieto faktory pri stanovení cien poistenia.
 • Rôzne kategórie nákladných vozidiel: Poisťovne rozdeľujú nákladné autá do rôznych kategórií na základe hmotnosti, veľkosti a účelu vozidla. Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od kategórie, do ktorej vozidlo spadá.
 • Vplyv povolania: Povolanie majiteľa nákladného automobilu môže ovplyvniť cenu PZP. Napríklad, ak sa vozidlo používa pre zásielkovú službu alebo prepravu nebezpečných materiálov, môže to znamenať vyššie náklady na poistenie.

Ako získať PZP pre nákladný automobil

Získanie PZP pre nákladné auto je podobné procesu pre osobné vozidlá:

 1. Vyhľadajte poisťovňu: Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka PZP pre nákladné automobily, a požiadajte o cenovú ponuku.
 2. Poskytnite informácie: Poisťovne budú žiadať informácie o vozidle, ako napríklad značku, model, rok výroby, hmotnosť a účel použitia. Okrem toho budú chcieť vedieť aj o vašich osobných údajoch a skúsenostiach s jazdením. 3.
 3. Porovnajte ponuky: Získajte cenové ponuky od viacerých poisťovní a porovnajte ich na základe ceny, pokrytia a podmienok. Nezabudnite zohľadniť aj hodnotenie a spokojnosť zákazníkov s danou poisťovňou.
 4. Uzatvorte zmluvu: Keď si vyberiete najlepšiu ponuku, uzatvorte zmluvu o PZP s vybranou poisťovňou a uistite sa, že máte platné poistné doklady pred tým, ako začnete s nákladným autom jazdiť na verejných cestách.

Zníženie nákladov na PZP pre nákladný automobil

Tu sú niektoré tipy, ako môžete znižovať náklady na PZP pre vaše nákladné auto:

 • Zvýšte bezpečnosť vozidla: Inštalácia bezpečnostných zariadení, ako sú alarmy, sledovacie zariadenia alebo imobilizéry, môže znížiť riziko krádeže a pomôcť znížiť náklady na poistenie.
 • Vodičské školenia a certifikáty: Absolvovanie špeciálnych školení alebo získanie certifikátov v oblasti bezpečnej jazdy môže zvýšiť vašu dôveryhodnosť a znižovať náklady na PZP.
 • Zvážte dobrovoľnú spoluúčasť: Zvýšenie dobrovoľnej spoluúčasti (sumy, ktorú by ste zaplatili v prípade škody) môže znížiť vašu mesačnú alebo ročnú poistnú platbu.
 • Využite zľavy a bonusy: Poisťovne často ponúkajú zľavy a bonusy pre dlhodobých klientov alebo pre tých, ktorí zostanú bez škôd po určitú dobu. Zisťujte o dostupných zľavách a zohľadnite ich pri výbere poisťovne.

Povinné zmluvné poistenie pre nákladné automobily je dôležitou súčasťou riadenia a prevádzky týchto vozidiel na verejných cestách. Pri získavaní PZP pre nákladné autá je potrebné zohľadniť niektoré špecifické faktory, ako sú vyššie poistné limity, kategórie nákladných vozidiel a vplyv povolania. Pri výbere PZP pre váš nákladný automobil porovnávajte cenové ponuky, pokrytie a zmluvné podmienky od rôznych poisťovní a urobte informované rozhodnutie. Nezabudnite sledovať možnosti znižovania nákladov na PZP prostredníctvom bezpečnostných opatrení, vodičských školení a využitia zliav a bonusov.

Vždy dbajte na to, aby ste mali platné PZP pre váš nákladný automobil, aby ste predišli právnym a finančným problémom v prípade nehody alebo iných škôd. Ak budete postupovať podľa týchto tipov a rad, môžete získať najlepšie PZP pre svoje nákladné auto a zabezpečiť pokojnú myseľ pri jeho používaní na cestách.

Výpoveď povinného zmluvného poistenia: Ako postupovať a na čo si dať pozor

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla, aby mohol legálne jazdiť na verejných cestách. Avšak, v niektorých prípadoch môže byť potrebné alebo žiaduce zmeniť poisťovňu alebo zrušiť poistenie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne vypovedať PZP a na čo si pri tomto procese dať pozor.

Dôvody na výpoveď PZP

Niektoré bežné dôvody, prečo ľudia zvažujú výpoveď PZP, zahŕňajú:

 • Zmenu poisťovne kvôli lepším podmienkam alebo nižším poplatkom
 • Predaj alebo likvidáciu vozidla
 • Dlhodobé nepoužívanie vozidla (napríklad pri dlhodobom pobytu v zahraničí)

Ako vypovedať PZP

Ak chcete vypovedať PZP, postupujte nasledovne:

 1. Skontrolujte zmluvné podmienky: Pred výpoveďou sa oboznámte so zmluvnými podmienkami vášho poistenia, aby ste vedeli, aké sú podmienky výpovede a aký je potrebný výpovedný termín.
 2. Písomná výpoveď: Výpoveď PZP by mala byť podaná písomne, buď prostredníctvom listu alebo e-mailu. Vo výpovedi uveďte svoje meno, adresu, číslo poistnej zmluvy, dátum výpovede a dôvod výpovede.
 3. Doručenie výpovede: Výpoveď doručte do svojej poisťovne, pričom si nezabudnite zabezpečiť potvrdenie o doručení. Potvrdenie môže byť dôležité v prípade nedorozumení alebo problémov s výpovedou.

Dôležité aspekty a odporúčania

Pri výpovedi PZP si dajte pozor na nasledujúce veci:

 • Dodržanie výpovednej lehoty: Zmluvy o PZP zvyčajne obsahujú výpovednú lehotu, ktorá môže byť napríklad 30 dní alebo viac. Uistite sa, že dodržíte túto lehotu, inak môže byť vaša výpoveď neplatná.
 • Prechod na nové poistenie: Ak zvažujete zmenu poisťovne, uistite sa, že máte novú poistnú zmluvu uzatvorenú a platnú skôr, ako vypoviete súčasné PZP. Týmto krokom predídete obdobiu, keď budete bez poistenia, čo by mohlo mať vážne právne a finančné dôsledky.
 • Zrušenie evidencie vozidla: Ak ste predali alebo zlikvidovali svoje vozidlo, nezabudnite na úradnom mieste (napr. dopravný inšpektorát) zrušiť evidenciu vozidla. Týmto krokom sa zabezpečí, že budete zbavení ďalších povinností spojených s vozidlom.
 • Doklady o výpovedi a zrušení poistenia: Uchovávajte si kopie všetkých dokumentov súvisiacich s výpoveďou PZP, vrátane potvrdenia o doručení výpovede a potvrdenia o zrušení poistenia. Tieto doklady môžu byť užitočné pri prípadných budúcich problémoch alebo spore s poisťovňou.

Výpoveď povinného zmluvného poistenia je proces, ktorým môžete zrušiť svoje súčasné PZP a prípadne prejsť na nové poistenie alebo ukončiť poistenie vozidla úplne. Pri výpovedi PZP je dôležité dodržiavať zmluvné podmienky, včas podať písomnú výpoveď a starostlivo plánovať prechod na nové poistenie, aby ste predišli obdobiu bez poistenia. Nezabudnite si uchovávať všetky súvisiace dokumenty pre prípad potreby v budúcnosti.

Havarijné poistenie: Ako funguje a prečo je dôležité

Čo je havarijné poistenie

Havarijné poistenie je druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu majiteľom motorových vozidiel v prípade škôd spôsobených nehodami alebo inými nepredvídateľnými udalosťami. Jeho hlavným cieľom je pokryť náklady na opravu vozidla alebo náhradu hodnoty, ak je vozidlo úplne zničené.

Prečo je havarijné poistenie potrebné

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ale pre mnoho motoristov predstavuje dôležitú zložku ochrany pred finančným bremenom. V prípade vážnej nehody alebo škody na vozidle môže havarijné poistenie poskytnúť finančnú podporu na pokrytie opráv alebo nákup nového vozidla. Toto poistenie môže byť obzvlášť dôležité pre tých, ktorí majú vozidlá s vyššou hodnotou alebo sú závislí na svojom vozidle pre každodenné aktivity.

Ako získať havarijné poistenie

Získanie havarijného poistenia je pomerne jednoduchý proces. Najprv musíte vyhľadať poisťovňu, ktorá ponúka havarijné poistenie a požiadať o cenovú ponuku. Poisťovne budú zvažovať rôzne faktory pri stanovení ceny poistenia, ako napríklad typ a hodnotu vozidla, vek a skúsenosti vodiča, miesto bydliska a úroveň krytia, ktorú požadujete.

Čo je zahrnuté v havarijnom poistení

Rôzne poisťovacie balíčky môžu ponúkať rozdielne úrovne krytia. Hlavné kategórie havarijného poistenia zahŕňajú:

 • Základné krytie: Poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených nehodami alebo inými nepredvídateľnými udalosťami.
 • Rozšírené krytie: Zahŕňa základné krytie a ďalšie doplnkové služby, ako napríklad asistenciu pri oprave vozidla, náhradné vozidlo počas opravy alebo poistenie proti krádeži.
 • Úplné krytie: Toto krytie zahŕňa všetky výhody rozšíreného krytia a navyše môže pokrývať aj ďalšie škody, ako sú poškodenie vozidla spôsobené povodňami, požiarmi alebo zrážkami so zverou.

Ako určiť vhodnú úroveň krytia

Výber správnej úrovne krytia pre váš havarijný poistný plán závisí od niekoľkých faktorov:

 • Hodnota vozidla: Ak máte vozidlo s vyššou hodnotou, môže byť vhodné zvážiť úplné krytie, aby ste získali čo najväčšiu finančnú ochranu.
 • Finančné možnosti: Zvážte svoje finančné možnosti a schopnosti pokryť náklady na opravy alebo náhradu vozidla v prípade škody.
 • Rizikové faktory: Zohľadnite miestne rizikové faktory, ako sú výskyt krádeží alebo pravdepodobnosť prírodných katastrof, pri výbere krytia.
 • Osobné preferencie: Zvažte, aké doplnkové služby sú pre vás dôležité, ako napríklad asistenciu pri oprave vozidla alebo poistenie proti krádeži.

Zvážte možnosť zvýhodnenia

Mnoho poisťovní ponúka zľavy a zvýhodnenia pre klientov, ktorí zostanú dlhodobo bez nehôd alebo škôd. Predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu, je dobré sa informovať o dostupných zvýhodneniach a zľavách. Toto môže pomôcť znížiť vaše náklady na poistenie a zároveň vám poskytnúť motiváciu na bezpečnejšiu jazdu.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom ochrany pred finančnými nástrahami spojenými s nehodami a škodami na vozidle. Dôkladne preskúmajte svoje možnosti a vyberte si úroveň krytia a doplnkové služby, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám a finančným možnostiam. Nezabudnite sa informovať o dostupných zvýhodneniach a zľavách, ktoré môžu pomôcť znížiť náklady na poistenie a podporiť bezpečnejšiu jazdu.

Povinné zmluvné poistenie bez návštevy pobočky

Bez straty času nájdete najlacnejšie PZP

Všimli ste si vo vašich dokladoch od vozidla, že sa vám pomaličky končí doba vášho poistenia? Alebo sa už skončila? Na tejto stránke vám poradíme, ako si vybrať to správne poistenie. A to bez toho, aby ste stratili húfu vášho drahocenného času. Ten môžete tráviť aj efektívnejšie a príjemnejšie než chodením po rôznych poisťovniach.

Nemusíte byť skúsený platiteľ povinného zmluvného poistenia, aby ste vedeli, že ho vyjadrujú aj názvy zákonné poistenie či zákonný poistka. Povinnosťou každého majiteľa vozidla, či už motorového (motocykel, automobil) alebo nemotorového s evidenčnou značkou (prípojné vozidlo), je toto PZP si zabezpečiť. Prípadne si spraviť jeho overenie platnosti. Kliknite tu pre viac informácii na Uzavripzp. V opačnom prípade môžete na to doplatiť po finančnej stránke. Pokuty za neuzavreté poistenie, ktoré vám môžu udeliť členovia policajnej hliadky sa môžu pohybovať až v stovkách eur. To v niektorých prípadoch môže prekročiť výšku ročného povinného zmluvného poistenia. Ak by ste nemali šťastný deň a „podarilo“ by sa vám zapríčiniť dopravnú nehodu, vaša finančná ujma by bola ešte väčšia. Okrem toho, že by ste museli zaplatiť škodu spôsobenú sebe a iným vozidlám, museli by ste zaplatiť aj pokutu za nerešpektovanie zákona. Tá sa v tomto konkrétnom prípade môže vyšplhať aj na niekoľko miliónov eur. Takže to neberte na ľahkú váhu.

Porovnanie online vám ukáže to najlacnejšie poistenie!

Hľadáte najlacnejšie pzp? Určite nie ste jediný. Ak sa bavíme o platových podmienkach väčšiny Slovákov, súčasná situácia nie je vôbec ružová. Dokonca v niektorých prípadoch je až na zaplakanie. Preto môže väčšine z nás robiť problém zaplatiť za poistenie auta niekoľko stoviek eur, zatiaľ čo by sme ho mohli uzavrieť za niekoľko desiatok eur. Ako teda zistiť, ktorá poisťovňa ponúka najlacnejšie povinné zmluvné poistenie? Ponúkané možnosti sú dve. Prvou je, že si osobne pochodíte každú a jednu pobočku alebo využijete porovnanie online.

Osobné stretnutia sú skôr pre staršie generácie, ktoré sú voči internetu veľmi skeptickí. Ak patríte ku skeptikom, povedzte si dosť. Dajte šancu technológiám, pretože porovnanie povinného zmluvného poistenia online ušetrí nielen hodiny, ale aj dni vášho času. Na to, aby ste zistili, ktorá poisťovňa vám poskytuje najlacnejšie ponuky, nestačí, aby ste prešli dve či tri poisťovne. Jednotlivé ponuky sa môžu odlišovať, ale práve tie, ktoré ste si vybrali, nemusia byť tie najlacnejšie. Tak musíte ísť do ďalších dverí a zisťovať ďalšie informácie.

Zatiaľ čo porovnanie zákonnej poistky online vám po vypísaní údajov vo formulári ukáže mnoho ponúk, ktoré sú dostupné pre vaše vozidlo. Takisto vám vypočíta aj cenové ohodnotenie, takže budete hneď vedieť, na čom ste. Jedno bude určite to najlacnejšie. A prídete aj na to, že možno ten poskytovateľ, ktorý vám na osobnom stretnutí tvrdil, že práve to jeho je najlacnejšie a najvýhodnejšie sa vlastne od toho skutočne najlacnejšieho odlišuje o niekoľko stovák eur.

Vyberte si správny porovnávač cien povinného zmluvného poisteniaU koho nájsť objektívne ponuky?

Každý vám bude tvrdiť, že je najlepší a objektívny. No objektívne vám porovnanie urobí povinné zmluvné poistenie online, ktoré je nezainteresované. Jeho jediným cieľom je pomôcť tým, ktorí hľadajú či už najlacnejšie alebo podľa iných špeciálnych kritérií, ktoré im táto stránka určite ponúkne. Nebude vám hovoriť, ktorá ponuka je najlepšia. Na základe jednotlivých výsledkov, ktoré vám stránka vypočíta, sa môžete sami rozhodnúť, ktorá ponuka vám vyhovuje najviac. Na rozhodovanie si môžete nechať toľko času, koľko potrebujete. Nikto vás nebude náhliť, že daná „výhodná“ ponuka o chvíľu skončí. Keď budete rozhodnutý pre konkrétny produkt, môžete oňho priamo na danej stránke vo výsledku porovnania online požiadať. Aké údaje je potrebné do formulára o výpočet ceny na tejto stránke zadať?

Údaje o vozidle

Na výpočet ceny je potrebné zadať údaje o vozidle, ako aj údaje o žiadateľovi resp. o majiteľovi daného vozidla. V prvom rade si môžete vybrať typ vozidla, ktoré chcete poistiť:

 • automobil do 3,5 tony,
 • motocykel,
 • prípojné vozidlo
 • alebo dodávku do 3,5 tony.

Ďalej je potrebné vybrať okres, kde sa vozidlo nachádza, účel jeho využitia a ďalšie údaje, ktoré nájdete aj v technickom preukaze vozidla:

 • značka, model a rok výroby vozidla,
 • objem a výkon motora,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť,
 • typ paliva,
 • ako aj to, koľko kilometrov za rok vozidla približne najazdí.

Osobné údaje

Do formulára je potrebné zadať aj údaje o vás, a to:

 • dátum narodenia
 • dátum získania vodičského oprávnenia,
 • sériové číslo oprávnenia,
 • PSČ a mesto, kde bývate,
 • či ste niekedy spôsobili nehodu, ako dlho ste odvtedy bez nehody…

Takisto môžu cenu u niektorých poskytovateľov ovplyvniť aj nasledujúce fakty:

 • účet v OTP banke,
 • dieťa do 15 rokov,
 • platenie iného typu poistenia,
 • či je v súčasnosti vaše vozidlo už niekde poistené,
 • ako aj to, odkedy chcete, aby vám daná poistka na auto začala platiť.

Ak ste si po výpočte ceny povinného zmluvného poistenia vybrali z porovnania jednotlivých ponúk, stačí ak na danú ponuku kliknete. Na mailovú adresu vám bude sprostredkovateľom odoslaných niekoľko dokumentov (zelená karta, návrh zmluvy, podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného). Treba podotknúť, že táto zelená karta je platná len 30 dní, teda do tejto doby treba zaplatiť poistné. Ak ho nezaplatíte, poistenie, ktoré ste uzatvorili vám zaniká. Naopak, ak zaplatíte, daná poisťovňa vám na vašu poštovú adresu zašle originál zelenú kartu, s ktorou môžete cestovať aj za hranicami Slovenska. Tieto doklady treba mať VŽDY pri sebe, ak používate vaše vozidlo a ak vás zastaví hliadka Policajného zboru. Ináč vám hrozia pokuty.