Refinancovanie úveru – dôležité fakty

Refinancovanie úveru Vám vylepší Vašu finančnú situáciuPráve ste si uvedomili, že bremeno, ktoré nosíte kvôli viacerým pôžičkám, je na vás priveľké? Úplne to chápeme, pretože pamätať si viacero dátumov, viacero rozdielnych čiastok na splatenie, ako aj samotný fakt, že dlžíte viacerým spoločnostiam nie je nič príjemné. Bankové, ako aj nebankové spoločnosti už dávnejšie uviedli na trh produkt, ktorý sa nazýva konsolidačná pôžička, čo je to isté ako konsolidácia úveru, refinancovanie úveru či refinancovanie pôžičky. Väčšina si ich zvolí aby pri svojej pôžičke platili výhodnejší úrok. Poskytuje konsolidácia úverov skutočne výhodnejšie úroky? Dočítate sa nižšie.

Koho požiadať o lepšie podmienky?

Refinancovať môžete s bankovými, ale aj nebankovými spoločnosťami. Pritom v súčasnej dobe už dávno neplatí, že nebankové spoločnosti patria k nedôveryhodným. Hlavne nie tie, ktoré obdržali licenciu. Refinancovanie úveru s licencovanými spoločnosťami umožňuje aj stránka, ku ktorej sa ľahko dostanete po otvorení vyznačeného odkazu. Okrem toho vám poskytne viac užitočných údajov a názorov na túto tému.

Konsolidačná pôžička vám môže byť poskytnutá bankovými aj nebankovými spoločnosťami. Spomedzi bankových spoločností sa môžete obrátiť napríklad na Poštovú banku, ktorí vám dokážu zvýhodniť splátky za pôžičky až o 55 eur mesačne! Okrem nej môžete refinancovať prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, VÚB, Unicreditu, ČSOB, Zuno a spomedzi nebankových spoločností je konsolidačná pôžička možná napríklad u Cetelemu, Slovenskej požičovne a mnohých ďalších.

Konsolidácia úverov je porovnateľná s obyčajnými dlhodobými pôžičkami, čo sa týka výšky poskytnutej sumy. Pri refinancovaní môžete žiadať aj o viac ako 100 000 eur, no niektoré spoločnosti sú limitované maximálne na 60 000 eur.

Možno sa stretnete aj s takým poskytovateľmi, ktorí nie sú natoľko medializovaní, aby ste im verili, ale ich podmienky vám prídu veľmi výhodné. Aby ste naozaj vedeli, či im veriť alebo nie, stačí, ak si pozriete zoznam licencovaných spoločností na stránke Národnej banky Slovenska.

Kedy sa rozhodnúť pre refinancovanie úveru?Kedy požiadať?

Konsolidácia úverov nemusí byť vždy najlepším riešením. Hoci možno máte viacero pôžičiek a už vás to doslova otravuje. Lenže konsolidácia úverov v nesprávnej chvíli môže zapríčiniť, že budete oveľa viac stratový, akoby to bolo v prípade splácania jednotlivých pôžičiek samostatne.

Kedy teda môže byť konsolidačná pôžička najpomocnejšia? O refinancovanie úveru požiadajte buď tesne pred ukončením doby fixácie alebo po ukončení doby fixácie vašich pôžičiek. Samozrejme, vystihnúť túto dobu u všetkých pôžičiek naraz je veľmi ťažké a úplne ideálne by bolo, kebyže majú všetky vaše pôžičky rovnakú dobu konca fixácie. Ak spoločnosť, u ktorej máte pôžičku, zistí, že sa vám blíži koniec doby fixácie, pošlú vám návrh na nové obdobie fixácie. V ňom vám buď ponúknu nový, výhodnejší úrok alebo ostatnú na rovnakom úroku alebo, v prípade nepriaznivých podmienok sa môže úrok znevýhodniť. To sa však stáva veľmi zriedkavo. Vy budete mať následne dostatok času na to, či tento návrh prijmete a teda budete pokračovať v splácaní bez konsolidácie alebo ho odmietnete a rozhodnete sa pre konsolidačnú pôžičku.

Aký je princíp?

Konsolidačná pôžička spája vaše súčasné úvery do jedného. To znamená, že už si nemusíte pamätať, kedy, komu a koľko zaplatiť. Pritom každá pôžička má iný úrok. Konsolidácia úverov vám ponúkne jeden úrok, jeden dátum splatnosti, s jednou čiastkou a výhodnejšou dobou splatnosti, a to tým že nebudete splácať viacero úverov, ale už len jeden. Ak požiadate o refinancovanie úverov a to vám bude schválené, spoločnosť, ktorú ste požiadali, vyplatí všetky úvery, ktoré si žiadate konsolidovať. Potom sa stávate dlžníkom už len tej jednej spoločnosti a na ostatné môžete zabudnúť.

Pozorne si prepočítajte výšku všetkých poplatkovPredtým ako požiadate…

Ak vás ponuka refinancovania zaujala, chápeme vás. Je veľmi lákavé nemať viacero pôžičiek, ale iba jednu. Avšak konsolidačná pôžička nemusí byť vždy výhodná. Možno vám ponúka výhodný úrok a po prepočte vám vyjde, že pri výslednej splatenej sume by ste ušetrili oveľa viac, ako pri splácaní všetkých pôžičiek zvlášť, ale nezabúdajte na jeden fakt. Konsolidačná pôžička je spojená aj s inými poplatkami, ktoré síce nemusia byť povinné pri všetkých spoločnostiach, ale treba s nimi počítať. Ide o tieto poplatky: poplatok za vyčíslenie dlhu v starej banke (od 7 do 120 eur), poplatok za sprostredkovanie refinančnej pôžičky (naznačuje sa nízkym percentom z požičanej sumy, no v konečnom prepočte môže predstavovať aj stovky eur), nový posudok znalca v prípade ručenia nehnuteľnosťou (aj cez 100 eur), poplatok za vydanie súhlasu so zápisom záložného práva (od 15 do 125 eur).

Ako požiadať?

Konsolidačná pôžička vám ponúka viacero spôsobov, ako o ňu požiadať. Môžete tak urobiť na internete, telefonicky alebo priamo v pobočke bankových alebo nebankových spoločností (ak ich majú). Ak máte radšej súkromie, tak v pohodlí domova a v 100% anonymite môžete požiadať pomocou internetu.

Refinancovanie úveru je ústrednou témou aj tohto článku na Etrend. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac informácií, neváhajte si na neho kliknúť.

Čo má najväčší vplyv na výšku pôžičky? Úrok, úroková sadzba alebo RPMN?

Pôžičky a úvery nie sú úplne tie isté slováDohnali vás okolnosti k tomu, že musíte uvažovať nad nejakou pôžičkou? Rozhodujete sa medzi ponukou bánk a nebankových spoločností? Vidíte všade samé výhodné ponuky, no s číslami a skratkami, ktorým vôbec nerozumiete? Pokúsime sa vám uľahčiť situáciu a spoločne sa pozrieme na základné ukazovatele, ktoré rozhodujú o výhodnosti resp. nevýhodnosti pôžičky. Nebudeme sa špeciálne zameriavať na bankové produkty alebo nebankové, len vo všeobecnosti vysvetlíme základné parametre pri úveroch.

Na začiatok by sme si mali vysvetliť základný rozdiel medzi úverom a pôžičkou, i keď si ľudia tieto pojmy často zamieňajú.

 • pôžička: vo finančnom sektore sa rozumie poskytnutie peňazí veriteľom dlžníkovi za presných podmienok, ktoré sú uvedené v zmluve. Podmienky tejto zmluvy a celého vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom sa riadia podľa 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Nadobúda platnosť pri predaní peňazí do rúk dlžníka. Nemusí sa nutne jednať o financie, môže ísť aj o hmotný majetok atď.
 • úver: pri poskytovaní úveru ide stále o požičanie peňazí medzi veriteľom a dlžníkom. Podobne ako pri pôžičke, aj pri úvere dochádza k uzatvoreniu zmluvy, ktorá sa riadi podľa zákona 497 Obchodného zákonníka. V zmluve by mali byť uvedené všetky podmienky a stanovená výška úrokov. Tu je rozdiel medzi pôžičkou a úverom, pri prvom menovanom nie sú nutne stanovené úroky, záleží to len na vzájomnej dohode medzi veriteľom a dlžníkom. Úver musí mať automaticky stanovené úrok, teda poplatok za poskytnutie peňazí veriteľom. Platnosť úveru začína hneď pri podpise úverovej zmluvy, preto je dôležité si túto zmluvu vopred dôkladne prečítať.

Toto by boli základné rozdiely medzi základnými pojmami, aby sme vás však v našom článku zbytočne nemiatli, budeme považovať tieto pojmy za slová s rovnakým významom. Teda či už budeme hovoriť o jednom alebo druhom, stále pôjde o ten istý finančný produkt.

Poďme sa zamerať na to najdôležitejšie v našom článku, na faktory majúce najväčší vplyv pri konečnej výške pôžičky, ktorú musí splatiť dlžník veriteľovi.

Viete čo je úrok a čo úroková sadzba?Úrok : je príjem plynúci z kapitálu veriteľa. Môžeme hovoriť o cene za získanie peňazí niekoho iného, túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi za poskytnutie peňazí.

Úroková sadzba: je sadzba, ktorá určuje výšku úroku v percentách za určité časové obdobie. Tento úrok býva najčastejšie vyjadrený v percentách per annum (za jeden rok). Ak je uvedená úroková sadzba 4 % p.a., znamená to, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka musí dlžník zaplatiť veriteľovi poplatok vo výške štyroch percent istiny. Viac o úrokovej sadzbe si môžete prečítať aj na Wikipédii.

Tieto dva ukazovatele sú podľa prieskumu spoločnosti Home Credit, poskytovateľa nebankových pôžičiek, tým najdôležitejším pre takmer polovicu Slovákov. A to môžeme považovať za problém. Je jedno, či ide o úver z banky alebo nebankovú finančnú pomoc, najväčšie riziko nie je vo výške úroku a úrokovej sadzby. Tie bývajú často jasne uvedené pri podmienkach zmluvy. Horšie je to s rôznymi poplatkami a dodatočnými nákladmi spojenými s úverom. Banky a nebankové spoločnosti ich neuvádzajú až tak ochotne a práve výška týchto poplatkov je zahrnutá v RPMN. Tej sa budeme venovať dôkladnejšie, aby sme dostatočne poukázali na jej dôležitosť pri všetkých druhoch pôžičiek.

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)

Iba jeden z 500 opýtaných respondentov považoval RPMN za najdôležitejšie kritérium pri porovnávaní pôžičiek. RPMN je číslo vyjadrujúce percentuálnu mieru nákladov za jeden kalendárny rok. Pod nákladmi máme na mysli úrok, úrokovú sadzbu a všetky poplatky, ktoré si účtuje veriteľ (banka, nebanková spoločnosť) poskytujúca peniaze. Pre žiadateľa by bol najlepší prípad, ak by hodnota RPMN bola totožná s výškou úrokovej sadzby, lebo by svoju pôžičku mal bez akýchkoľvek poplatkov. Základným pravidlom je, čím nižšia RPMN, tým je pre žiadateľa lacnejší úver. Na výšku RPMN má vplyv niekoľko vecí:

 • suma
 • doba splatnosti
 • výška splátok
 • poplatky
 • náklady spojené s poskytnutím úveru

Poplatky pri úveroch môžeme rozdeliť na dve základné kategórie:

 • jednorazový poplatok: spotrebiteľ platí tento poplatok na začiatku poskytovania úveru. Každá spoločnosť si môže určovať vlastné poplatky spojené s administráciou (napr. poplatok za poskytnutie alebo poplatok za navýšenie úveru) alebo s financiami (poplatky za prevod peňažných prostriedkov).
 • pravidelné poplatky: o tieto poplatky sa navyšuje hodnota mesačnej splátky pôžičky (napr. poplatok za poistenie schopnosti splácať, poplatky za vedenie).

RPMN by v sebe nemala zahŕňať:

 • sankcie v prípade nesplácania úveru
 • poplatky za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru
 • poplatky, ktoré je žiadateľ povinný zaplatiť pri kúpe tovaru, ktorý týmto úverom financuje
 • poplatky za vedenie účtu, ktorý bol vytvorený na prijímanie klientových platieb
 • poplatky za poistenie

Aby sme si dôležitosť RPMN ukázali v praxi, môžeme si predstaviť dve ponuky od finančných spoločností. V oboch prípadoch bude rovnaká výška pôžičky a doba splatnosti.

Výpočet RPMN zvládnete veľmi rýchloPonuka A:     výška pôžičky: 3 000 €
doba splatnosti: 36 mesiacov
splátka: 116,65 €
úrok: 19,99 p.a.

RPMN: 34,33 %

poplatok za poskytnutie úveru: 70, 00 €
poplatok za vedenie účtu: 36 € ročne
poistenie: 2,99 % pa
celková suma: 4 647,4 €

Ponuka B:     výška pôžičky: 3 000 €
doba splatnosti: 36 mesiacov
splátka: 124,98 €
úrok: 24,99 p.a.

RPMN: 33,39 %

poplatok za poskytnutie úveru: 0 €
poplatok za vedenie účtu: 12 € ročne
poistenie: nie
celková suma: 4 535,28 €

Ak by sme tieto ponuky porovnávali len na základe tradičných parametrov: výšky úroku a výšky mesačnej splátky, jednoznačne by sme sa rozhodli pre ponuku A. No pre nás je najdôležitejším kritériom RPMN a tak vyhráva ponuka B, ktorá je v konečnom súčte o niečo lacnejšia. Prvá ponuka sa predražila len kvôli vyšším poplatkom za vedenie účtu a poistením splácania.

Ako sme už spomínali, pre spotrebiteľa je najvýhodnejšia pôžička, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných údajoch (výška úveru a doba splatnosti). V prípade ak sú parametre odlišné, môže byť paradoxne výhodnejšia dlhodobejšia s vyššou RPMN ako úver s nízkou RPMN a veľmi krátkou dobou splatnosti. Preto sa pri rýchlej pôžičke (bez dokladovania príjmu, bez registra, pôžička pre nezamestnaných) s mesačnou dobou splatnosti neodporúča riadiť RPMN, nakoľko v tomto prípade nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Výpočet RPMN sa musí riadiť podľa zákona, no rovnica tohto výpočtu nie je práve najjednoduchšia. Preto vám odporúčame nájsť si na stránkach poskytovateľa úverovú kalkulačku, ktorá vám tento výpočet uľahčí. Tento nástroj ponúkajú napr. stránky spoločnosti Celetem, Home Credit, Profi Credit alebo VUB Banky. Pri posudzovaní RPMN buďte obozretní, pretože niektoré spoločnosti vo svojich ponukách uvádzajú formuláciu „úver s RPMN už od …„, kde spomenú len najnižšiu možnú výšku RPMN. Ďalším spôsobom ako si tieto spoločnosti prikrášľujú hodnotu RPMN, je uvedenie iného časového obdobia ako jedného roka (13, 15, 21 mesiacov).

Dobre je si zapamätať, že ak poskytovateľ v zmluve neuvedie RPMN, považuje sa táto pôžička resp. úver za bezúročný a bezodplatný, čiže dlžník spláca len požičanú sumu bez navýšenia o úroky a poplatky. Zákon pripúšťa možnosť zmluvy, v ktorej nie je uvedená RPMN z dôvodu „nemožnosti jej určenia“. V takom prípade musí byť žiadateľ pred uzatvorením zmluvy informovaný o úverovom limite; nákladoch spojených so spotrebiteľským úverom; spôsobu výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov; podmienkach, za akých môže byť zmluva zmenená; spôsobe a termíne ukončenia zmluvného vzťahu.

Poďme si na záver zrekapitulovať najdôležitejšie zistenia o RPMN:

 • RPMN predstavuje celkové náklady spotrebiteľa na úver, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru
 • RPMN musí byť vyjadrená v % a vypočítaná zákonným spôsobom, preto inštitúcie nemôžu cez tento ukazovateľ zavádzať finančného spotrebiteľa
 • RPMN musí byť zverejnená na viditeľných miestach, kde sa ponúka úver a zároveň musí byť súčasťou zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • ak RPMN nie je v zmluve uvedená, má spotrebiteľ právo považovať takúto pôžičku za bezúročnú

Pôžičky online si zaľúbi každý…

Pôžičky online sú úplne jednoduché na vybaveniePôžičky online sú jedny z najvyužívanejších spôsobov požiadania. Prečo? Pretože žiadatelia si plne uvedomujú, že tento spôsob patrí k jednej z najlepších a najrýchlejších metód. Najlepšia je preto, lebo nepotrebujete už nikam chodiť, s nikým si dohadovať osobné stretnutia (závisí to od výšky požičanej sumy, ako aj od toho, od koho vám bude online pôžička najviac vyhovovať). Preto zachovávajú aj vašu anonymitu. Týka sa to hlavne menších čiastok, ku ktorým dokonca nemusíte dokladovať ani občiansky preukaz, ani dokladovať príjem, ani ničím ručiť. Samozrejme, sú to hlavne nebankové online úvery, pri ktorých platia tieto podmienky. Jedinou „nevýhodou“ je, že na to, aby mohli byť vaše, potrebujete prístup na internet. V dnešnej dobe má už internet skoro každý, preto sa táto nevýhoda týka len veľmi úzkeho okruhu ľudí.

Vo všeobecnosti teda môžete požiadať o bankové a nebankové pôžičky online. Aký je medzi nimi rozdiel? Pri bankových musíte tak či tak navštíviť pobočku banky. Nebankové vás nielenže nebudú nútiť dôjsť na ich pobočku (faktom je, že veľmi málo nebankoviek pobočku má), ale dokonca budú ochotní poslať za vami ich pracovníka, aby ste sa nemuseli od vášho domova vzdialiť. Stretnutie s pracovníkmi sa dohoduje len v prípade Providentu alebo ak žiadate o vysokú sumu. Za iných okolností stačí pri vyšších sumách najpr. zaslať len prefotený občiansky preukaz, prípadne iné potvrdenia, ktoré od vás bude sprostredkovať požadovať, aby vaša žiadosť prebehla bez komplikácií.

Ak sa neviete rozhodnúť, či sa rozhodnúť pre bankové alebo nebankové, tak stránka poskytuje pôžičky online od oboch sprostredkovateľov. Dopodrobna a objektívne si môžete prečítať výhody a nevýhody jednotlivých poskytovateľov.

Požičať si môžete rôzne sumy, presne podľa toho koľko potrebujeteSuma, ktorú vám sprostredkuje

Poskytujú vám širokú škálu produktov a skutočne vysoké sumy. Sami sa môžete rozhodnúť či si zvolíte bankového alebo nebankového sprostredkovateľa. Najvyššia online pôžička sa zaraďuje medzi nebankové, a dokáže vám poskytnúť až 100 000 eur! Bankové vám týmto spôsobom ponúkajú nižšie sumy, ale ako sme sa už vyššie zmienili, vždy si to vyžaduje návštevu pobočky danej spoločnosti. Podľa toho akú sumu potrebujete a ako rýchlo ju potrebujete, delíme online pôžičky vo všeobecnosti na tieto typy:

a, ihneď

Pôžičky ihneď online sú najdostupnejšie. To znamená, že sú schválené skoro každému žiadateľovi a ich doručenie je spomedzi všetkých pôžičiek najrýchlejšie. Dokážu svojim klientom sprostredkovať až 500 eur. Hľadáte najrýchlejšie úvery? Pôžičky online ihneď na účet zatiaľ nikto netromfol. Pretože vám dokážu do 10 minút na účet odoslať až do 350 eur! Ak by ste si náhodou vybrali odoslanie peňazí šekom, počítajte so 4 dňami. Vybavovanie nie je nič namáhavé. Podľa toho od koho žiadate, potrebujete spĺňať len 2 podmienky: byť plnoletý a vedieť, že požičanú sumu včas splatíte. Okrem toho sú aj typy bez registra, bez dokladovania príjmu ako aj pôžičky pre nezamestnaných. Sú výhradne nebankové.

b, rýchle

Rýchle pôžičky online poskytnú svojim žiadateľom vyššiu sumu, ale za cenu toho, že už bude mať prísnejšie podmienky, ako aj čakacia doba bude o čosi dlhšie. V čakacej dobe to však nie sú zásadné rozdiely, keďže doručenie môže trvať približne týždeň. Vyhodnotenie žiadosti závisí od situácie žiadateľa. Maximálne trvá niekoľko dní. Dokážu vám však poskytnúť až do 6 000 eur, pričom môžete očakávať, že bude potrebné dokladovanie príjmu. Majú bankových aj nebankových sprostredkovateľov. Rýchlejšie sa však ku nim dostanete práve cez nebankových.

c, klasické

Ak by ste chceli žiadať o klasické úvery cez internet bankové inštitúcie, budete obmedzení do sumy približne 60 000 eur, ale opäť je potrebné navštíviť pobočku banky. Klasické nebankové vám ponúkajú až 100 000 eur! Je pochopiteľné, že pri takýchto sumách budete musieť dodávať viacero potvrdení, poprípade ručiť nejakou nehnuteľnosťou.

Táto problematika je centrálnou témou tohto článku v Pravde.

Splatnosť pôžičiek je rôzna, od týždňov až po rokyDoba splatnosti

Online pôžičky môžeme rozpoznať aj podľa toho, akú majú dobu splatnosti. Vo všeobecnosti hovoríme o krátkodobých a dlhodobých. Krátkodobé majú kratšiu dobu splatnosti, pohybuje sa od niekoľkých dní až mesiacov a zaraďujeme medzi ne úvery s označením „ihneď“ a „rýchle“. Medzi dlhodobé zaraďujeme klasické s dobou splatnosti presahujúcu niekoľko rokov.

a,  ihneď

Majú dobu splatnosti od 5 do 30 dní so spoločnosťami Ferratum a Pôžičkomat. Predĺženie doby splatnosti sa v tomto prípade spoplatňuje, pokiaľ si poskytovateľ neurčí ináč.

b, rýchle

Rýchle pôžičky online majú splatnú dobu dlhšiu. Presahuje niekoľko týždňov. Ich maximum je však 84 mesiacov. Pri dobe splatnosti, ktorá presahuje rok, máte väčšinou možnosť bezplatného odkladu jednej alebo viacerých splátok. Opäť to závisí od toho, ako si to určí poskytovateľ.

c, klasické cez internet

Najvyššie úvery majú pri nebankových spoločnostiach splatnosť maximálne 30 rokov. Pri bankových to môže byť v niektorých prípadoch aj viac. Poskytovatelia takisto ponúkajú bezplatné odklady niekoľkých splátok.

Úroky sú veľmi dôležité, detailne si ich prezrite pred poslaním požiadavky o pôžičkuÚroková sadzba

Úroková sadzba jednotlivých typov pôžičiek závisí od sumy, ktorú si požičiate ako aj od toho, od koho si požičiate. Jednotlivé približné sadzby nižšie.

a, ihneď

Úroková sadzba pôžičky ihneď online sa pohybuje okolo 20-25%, ale spoločnosť Ferratum a Pôžičkomat ponúkajú svojim prvým zákazníkom úplnú redukciu úroku. To znamená, že splatíte len toľko, čo ste si požičali.

b, rýchle

Majú úrokovú sadzbu podobnú ako pôžičky ihneď online. Pritom nezáleží na tom, či žiadate o bankové alebo nebankové spoločnosti. Dokonca nie je nič nové, že sa s výhodnejšími akciami môžete stretnúť práve pri nebankových.

c, klasické cez internet

Klasické pôžičky cez internet majú najnižšiu úrokovú sadzbu, ale v prepočte „preplatíte“ oveľa viac, než by to bolo v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Väčšinou sú to práve bankové, ktoré majú výhodnejší úrok (pod 10%), ale na trhu sa objavila veľká nebanková konkurencia, ktorá svoje úroky znižuje a podliezla už aj povestných bankových 10%. Ináč sa pri nebankových môžete stretnúť s vyššími číslami.

V rámci klasických úverov by sme sa chceli zmieniť aj o RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), čo je číslo vyjadrené v percentách (podobne ako úrok), ale býva o niečo vyššie, pretože zahŕňa úrok a všetky iné poplatky s danou pôžičkou spojené. Preto sa pri výbere vhodného úveru online VŽDY sústreďte aj na toto číslo, ktoré môže presahovať aj niekoľko násobok úroku a vtedy už prídete na to, že daná pôžička online skutočne nie je výhodná.

Špeciálne pôžičky majú presné kritéria, podľa čoho ich takto označujemeŠpeciálne nebankové úvery

Tieto typy, ktoré si spomenieme nižšie zoženiete jedine u nebankových subjektov. Výnimkou by bolo, ak by ste o peniaze poprosili súkromníka.

Bez registra

Pôžičky bez registra online sú určené tým žiadateľom, ktorí už niekedy o peniaze žiadali, bola im schválená, ale nesplácali ju včas alebo aj vôbec. To zapríčinilo, že sa takéto osoby dostali do registra dlžníkov, ktorý slúži ako varovanie pre sprostredkovateľov pôžičiek, aby si na vás dávali pozor a v drvivej väčšine prípadov to naozaj funguje ( na 100% pri bankových). Nebankové spoločnosti vám financie poskytnú, aj keby by ste mali zápis.

Bez dokladovania príjmu online

Pôžička bez dokladovania príjmu online je opäť produkt poskytovaný výhradne nebankovými inštitúciami, keďže všetky bankovky od vás dokladovania rôzneho typu budú požadovať! Teda ak máte nízky plat, ale peniaze potrebujete, úver bez dokladovania príjmu online vás o nádej na získanie peňazí neoberie, ba čo viac, dokonca ich vám aj poskytne!

Pre nezamestnaných online

Poskytla by nejaká banka úver nezamestnaným? Nie a to už len z toho dôvodu, že pri každej bankovej žiadosti musíte dokladovať príjem. Nebankové pôžička pre nezamestnaných online otvára vrátka nielen nezamestnaným, ale aj dôchodcom, ženám na materskej, či študentom.

Pôžička pre nezamestnaných pre každého!

Ak ste nezamestnaný, tak si môžete požičať špečiálny typ pôžičkyNachádzate sa v zložitej nielen životnej, ale aj finančnej situácii a do toho vám ešte prišli nejaké nečakané okolnosti, ktoré si opäť žiadajú finančné riešenie? Nehádžte všetko za hlavu, ale pustite sa do riešenia problémov. Finančné problémy vám pomôžu vyriešiť pôžičky pre nezamestnaných. Nie každý si môže sám za to, že je bez práce, a práve to poskytovatelia úverov berú plne do úvahy. Kto všetko môže o ne požiadať a aké typy existujú si hneď povieme. Ale najprv sa zmieňme o poskytovateľoch a základných informáciách o pôžičke pre nezamestnaných.

Pôžičky pre nezamestnaných zaraďujeme medzi krátkodobé, pretože sa vyznačujú kratšou dobou splatnosti, ktorá môže siahať maximálne do 3 mesiacov. Okrem toho ide o nebankové úvery, pretože sú poskytované výhradne nebankovými subjektmi. Prečo? Pretože v bankových inštitúciách by vám nikto peniaze nepožičal, a to z toho dôvodu, že potrebujete dokladovanie o príjme, prípadne potvrdenie od zamestnávateľa, čo ako človek bez zamestnania, nemáte odkiaľ získať.

Ale to, že úvery pre nezamestnaných sú primárne nebankové, neznamená, že sa ich máte obávať. Niekedy títo vedia ponúknuť tieto peniaze za oveľa lepších podmienok, než by to bolo v banke. Ale to neznamená, že treba veriť každému, kto sa vám pritrafí do cesty. Tak ako zistíte, komu veriť a komu nie? Odpoveďou je internetová stránka Národnej banky Slovenska, kde si môžete ľahko vyhľadať zoznam tých bankových a nebankových spoločností, ktoré obdržali licenciu, a tým pádom je možné im veriť, pretože sú pod neustálou kontrolou úradov. So serióznymi a zákazníkmi overenými spoločnosťami spolupracuje aj web, ktorého pôžička pre nezamestnaných nenechá nikoho chladným. Okrem toho, že si môžete vybrať z viacerých poskytovateľov, môžete sa sami rozhodnúť, komu budete veriť viac (aj keď možno veriť každému) a koho podmienky vám najviac vyhovujú.

Ak poberáte dávky, resp. ste nezamestnaný, tak zvážte tento druh finančnej pomoci

Typy poskytované ľuďom bez práce

Ihneď

Pôžička ihneď je typ, ktorý nie je poskytovaný len nezamestnaným ako takým, ale napríklad aj dôchodcom, ženám na materskej alebo aj študentom. Ak poberáte aspoň nejaké príspevky a viete, že požičanú sumu budete vedieť splatiť, potom neváhajte a požiadajte už teraz, ak máte ťažkosti. Dokáže vám už do 10 minút po schválení vašej žiadosti, na účet poslať až do 500 eur! Taká čiastka už nie je na zahodenie. Ak by ste rozhodli pre vyplatenie peňazí šekom, bude potrebné počítať so 4 dňami.

V porovnaní s inými má kratšiu dobu splatnosti. Pohybuje sa od niekoľkých dní až po 3 mesiace. Pričom 3 mesiace môžete splácať 500 eur jedine s XS pôžičkou, dostupnou na webe, ktorého odkaz sme vám ponúkli vyššie. S Ferratum alebo Pôžičkomatom si môžete požičať do 350 eur, pričom vám ponúkajú úžasnú akciu, ak od nich žiadate prvýkrát. Tou akciou je bezúročné splatenie. Čo to znamená? Nebankové spoločnosti majú väčšinou zvýšený úrok. Úrok sa pohybuje okolo 20-25%, a to by pre vás znamenalo, že so spoločnosťami Ferratum alebo Pôžičkomat tento úrok nezaplatíte. Jednoducho im vrátite len toľko, koľko ste si aj reálne od nich požičali. Je vhodné dodať, že spomedzi spomínaných spoločností schváli Ferratum žiadosť len málokomu,

Rýchla

Rýchla pôžička pre nezamestnaných je typ, ktorý vám ponúkne až do 6 000 eur, avšak logicky musíte mať nejaký vyšší príjem, pričom ten nemusí pochádzať priamo z oficiálneho zamestnania. Niekedy je pri nich potrebné dokladovať príjem, prípadne dodať potvrdenie od zamestnávateľa. Preto sa vždy predtým, ako niekoho požiadate o peniaze uistíte, že daný sprostredkovateľ nezamestnaným skutočne peniaze požičia.

Má dlhšiu dobu splatnosti, môže dosiahnuť až 84 mesiacov. No jej vybavovanie trvá dlhšie než pri type ihneď. Odosielanie peňazí je tiež zdĺhavejší proces a odo dňa schválenia vám môže prísť do 7 dní, niekedy to môže byť aj dlhšie. Rýchlosť prijatia financí závisí opäť raz od spôsobu, akým sa rozhodnete peniaze prijať. Na účet to bude rýchlejšie než šekom.

Ak by ste predsa len potrebovali iné informácie, skúste si otvoriť tento web, ktorá vám snáď ponúkne to, čo ste hľadali.

Výhodou je to, že nemusíte dokladovať príjem, nemusíte ručiť a inéAké má výhody?

Medzi hlavné výhody pôžičky pre nezamestnaných patrí to, že ju môžete nájsť bez ručenia, bez dokladovania príjmu a dokonca aj bez registra. Pozrime sa na jednotlivé kategórie bližšie.

Bez ručenia

Bez ručenia je vyhľadávaná najmä tými, ktorí síce majú málo, ale sú natoľko zodpovední, že by sa tým málo nezaručili. Je dostupná u všetkých poskytovateľov v tejto kategórii.

Bez dokladovania príjmu

Pôžičky bez dokladovania príjmu sú základnou požiadavkou nezamestnaných, pretože keďže majú veľmi nízky príjem, vedia, že ak by ho mali dokladovať, u nikoho by s ním neprešli. Sú samozrejmosťou u spoločností, ktoré spolupracujú s týmto webom.

Bez registra

Pôžičky pre nezamestnaných bez registra sú vyhľadávané hlavne takými žiadateľmi, ktorí majú nečistú bankovú minulosť. To znamená, že už niekedy mali požičanú istú sumu, ale nesplácali ju poctivo, čo zapríčinilo, že sú zapísaní v registri dlžníkov. Poskytujú ich všetky spoločnosti, ktoré sme vyššie spomenuli.

Ako možno požiadať?

Môžete požiadať telefonicky, internetom alebo sms správou. Telefonickú žiadosť veľmi nebudete rozoberať, keďže jediné, čo musíte urobiť, je zistiť si telefónne číslo vami vybraného sprostredkovateľa a priamo ho skontaktovať a požiadať o pôžičku.

Sms

Sms pôžička pre nezamestnaných je dostupná každému, kto vlastní mobilný telefón, a teda každému. Nevýhodou je, že nazerá do registra a má zvýšené poplatky za sprostredkovanie. To znamená, že ak ste nezamestnaný, tak by vám mohla viac uškodiť, ako pomôcť. My vám však odporúčame úver online.

Online

Online patrí k najrýchlejším metódam vybavenia pôžičky. Okrem toho, že zachováva vašu anonymitu, celý proces žiadosti môžete mať za sebou už do 5 minút. Rovnako rýchlo sa s vami budú snažiť spojiť aj sprostredkovatelia nebankových úverov. Jedine online žiadosť vám dokáže zaslať peniaze do 10 minút od schválenia žiadosti.

Dúfame, že sme vám pomohli sa rozhodnúť.